Wysyłając powyższy formularz jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w nim zawartych dla potrzeb niezbędnych do realizacji sesji zdjęciowej. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wraz z późniejszymi zmianami.